• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Các loại Filter sử dụng cho Máy lọc dầu

1. Bộ Filter sử dụng trong Máy lọc dầu CMM-4.0 (Globecore-Ukraine)

Thông số kỹ thuật

Định mức lọc (µm)

5

Chiều cao (mm)

350

Đường kính ngoài (mm)

150

Đường kính trong (mm)

55

2. Bộ Filter sử dụng trong các loại Máy lọc dầu Maxei - France

Đường kính ngoài : 63.5 mm Đường kính trong : 28 mm

Định mức lọc (µm)

Chiều cao 250 mm

Chiều cao 500 mm

Chiều cao 750 mm

1

CCTY

CCTY-2

CCTY-3

3

CCTA

CCTA-2

CCTA-3

5

CCTB

CCTB-2

CCTB-3

10

CCTC

CCTC-2

CCTC-3

25

CCTF

CCTF-2

CCTF-3

50

CCTL

CCTL-2

CCTL-3

75-150

CCTHD

CCTHD-2

CCTHD-3