Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

  • EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Các loại Filter sử dụng cho Máy lọc dầu

1. Bộ Filter sử dụng trong Máy lọc dầu CMM-4.0 (Globecore-Ukraine)

Thông số kỹ thuật

Định mức lọc (µm)

5

Chiều cao (mm)

350

Đường kính ngoài (mm)

150

Đường kính trong (mm)

55

2. Bộ Filter sử dụng trong các loại Máy lọc dầu Maxei - France

Đường kính ngoài : 63.5 mm Đường kính trong : 28 mm

Định mức lọc (µm)

Chiều cao 250 mm

Chiều cao 500 mm

Chiều cao 750 mm

1

CCTY

CCTY-2

CCTY-3

3

CCTA

CCTA-2

CCTA-3

5

CCTB

CCTB-2

CCTB-3

10

CCTC

CCTC-2

CCTC-3

25

CCTF

CCTF-2

CCTF-3

50

CCTL

CCTL-2

CCTL-3

75-150

CCTHD

CCTHD-2

CCTHD-3