• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

ĐẠI TU SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU KATO LOẠI KLVC-4AX-I TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Ngày 31/10/201, Tại Xưởng Cơ điện - Công ty Truyền tải điên 3- Số 10, Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

Đại diện Công ty EMC-VN và đại diện Xưởng Cơ điện đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao Máy lọc dầu KATO loại KLVC-4AX-I sau khi đại tu, sửa chữa.Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Truyền tải điện 3 và các bên liên quan. 

ĐẠI TU, SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU MAS-4000 PV2E TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Ngày 21/10/2013, Tại Xưởng sửa chữa thiết bị điện - Công ty Truyền tải điên 1- Số 471, Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại diện Công ty EMC-VN và đại diện Xưởng sửa chữa Thiết bị điện đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao Máy lọc dầu MAXEI loại MAS-4000 PV2E sau khi đại tu, sửa chữa.Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Truyền tải điện 1 và các bên liên quan. 

ĐẠI TU, SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU MAS-6000 PV2E TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Ngày 12/08/2013 tại Đội sửa chữa thí nghiệm Công ty Truyền tải điện 2 - Số 309, Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.Công ty EMC-VN tiến hành bàn giao, nghiệm thu và chạy thử Máy lọc dầu MAS-6000 PV2E sau khi đã đại tu sửa chữa, dưới sự chứng kiến của đại diện công ty Truyền tải điện 2 và các bên liên quan.