Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

  • EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

ĐẠI TU SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU KATO LOẠI KLVC-4AX-I TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 3

Ngày 31/10/201, Tại Xưởng Cơ điện - Công ty Truyền tải điên 3- Số 10, Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa

Đại diện Công ty EMC-VN và đại diện Xưởng Cơ điện đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao Máy lọc dầu KATO loại KLVC-4AX-I sau khi đại tu, sửa chữa.Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Truyền tải điện 3 và các bên liên quan. 

ĐẠI TU, SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU MAS-4000 PV2E TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Ngày 21/10/2013, Tại Xưởng sửa chữa thiết bị điện - Công ty Truyền tải điên 1- Số 471, Tam Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đại diện Công ty EMC-VN và đại diện Xưởng sửa chữa Thiết bị điện đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao Máy lọc dầu MAXEI loại MAS-4000 PV2E sau khi đại tu, sửa chữa.Dưới sự chứng kiến của đại diện Công ty Truyền tải điện 1 và các bên liên quan. 

ĐẠI TU, SỬA CHỮA MÁY LỌC DẦU MAS-6000 PV2E TẠI TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2

Ngày 12/08/2013 tại Đội sửa chữa thí nghiệm Công ty Truyền tải điện 2 - Số 309, Trường Sơn, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.Công ty EMC-VN tiến hành bàn giao, nghiệm thu và chạy thử Máy lọc dầu MAS-6000 PV2E sau khi đã đại tu sửa chữa, dưới sự chứng kiến của đại diện công ty Truyền tải điện 2 và các bên liên quan.