Hệ thống Web được phát triển trên nền Joomla 3.xx bởi Đinh Quyết Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks Monmin đồ chơi an toàn đồ chơi giáo dục Đồ chơi tự kỷ Giáo dục sớm Montessori MONMIN Mấu leo núi Xà đu đa năng Đồ chơi tự kỷ< a href="https://www.monmin.net/">Giáo dục sớm Montessori

  • EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Thiết bị môi trường

EMC-VN chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật-thiết bị cho các hệ thống giám sát môi trường như:

  • Hệ thống giám sát chất lượng khí: SO2, H2S, TRS, NO, NO2, NOx, NH3, CO, CO2, O3, THC, BTX, VOC
  • Hệ thống giám sát nồng độ khí thải công nghiệp: HCl, SO2, NO, NO2, CO, CO2, O2, HC, VOC, HF, NH3
  • Hệ thống giám sát khí gas: CH4, CO2
  • Hệ thống giám sát chất lượng nước: Các loại Ion: NH4, NO3, NO2, F, Cl or CN
  • Hệ thống giám sát mức độ bức xạ