• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
 • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
 • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
 • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Thiết bị giáo dục

EMC-VN có khả năng cung cấp các thiết bị thí nghiệm phục vụ trong đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường nghề. Các nhóm thiết bị gồm:

 • Phòng thí nghiệm Kỹ thuật điện
 • Phòng thí nghiệm điện cơ bản, điện tử cơ bản
 • Phòng thí nghiệm đo lường: Đo lường các đại lượng điện, không điện
 • Phòng thí nghiệm điều khiển quá trình,
 • Phòng thí nghiệm điện tử công suất, truyền động điện
 • Phòng thí nghiệm điều khiển khả trình
 • Phòng thí nghiệm khí nén
 • ….

Một vài hình ảnh các modul thí nghiệm điển hình: