• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Thiết bị giáo dục

EMC-VN chuyên cung cấp các thiết bị thí nghiệm phục vụ đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường nghề. Các nhóm thiết bị gồm:

Mô hình tự động hóa quá trình nhiệt

MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH NHIỆT (PAC/EMC) xây dựng và thiết kế nhằm phục vụ nhu cầu dạy và học với nhiều môn học trong các Đại học và Cao đẳng như:

1. Điều khiển quá trình. 2. Lý thuyết điều khiển tự động.

3. Đo lường nhiệt. 4. PLC.

Mô hình tự động hóa trạm biến áp

MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP ( DA/ EMC )

Được thiết kế nhằm mô phỏng hoạt động của một trạm biến áp 220KV ngoài thực tế. Là giải pháp tối ưu phục vụ nhu cầu dạy và học môn học tự động hóa trạm biến áp, PLC , truyền thông công nghiệp…. tại các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.