• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Phòng bảo vệ sóng điện từ

EMI SHIELDED ROOM (ESR)

Mô tả chung:

Phòng bảo vệ sóng điện từ được thiết kế và lắp đặt dưới dạng các modul của các tấm chắn từ đặc biệt. Điều này cho phép thay đổi kích thước của phòng một cách dễ ràng tuỳ thuộc và nhu cầu ứng dụng của khách hàng ...