• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Quy trình bảo dưởng sữa chữa các phòng MRI

EMC-VN với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực bảo dưỡng và với thiết bị chuyên dụng trong đo và kiểm tra như: máy phân tích phổ trong dải rộng 9kHz-3GHz, máy phát sóng trong dải rộng, máy đo độ sáng (lux), độ dẫn, kiểm tra nhiễu, đa hài, đo lưu lượng luân chuyển không khí…,