ARRAS MAXEI là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh
vực lọc và xử lý dầu.Các loại máy lọc dầu của ARRAS MAXEI được sử dụng
tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Với kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh vực đại tu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các loại
máy lọc dầu.Và là đối tác thân thiết của ARRAS MAXEI tại Việt Nam.

EMC-VN chuyên cung cấp các loại Vật tư, thiết bị thay thế và tư vấn,
thi công sửa chữa các loại Máy lọc dầu của ARRAS MAXEI.

I. Bơm chân không
   
1.Bơm chân không cấp I

Model Công suất bơm (m3/h) Áp suất chân không tối đa (mbar)
SOGEVAC – SV10B 10 ≤ 1,5
SOGEVAC – SV16B 16 ≤ 1,0
SOGEVAC – SV25B 25 ≤ 0,5
SOGEVAC – SV40B 40 ≤ 0,5
SOGEVAC – SV65B 65 ≤ 0,5
SOGEVAC – SV100B 100 ≤ 0,5
SOGEVAC – SV120B 120 ≤ 0,5
SOGEVAC – SV300B 300 ≤ 0,008
SOGEVAC – SV500B 500 ≤ 0,008
SOGEVAC – SV630B 630 ≤ 0,008
SOGEVAC – SV750B 750 ≤ 0,008

    2.Bơm chân không cấp II

Model Công suất bơm (m3/h) Áp suất chân không tối đa(mbar)
RVB 20.10 200 0.001
RVB 20.20 280 0.001
RVB 21.20 500 0.001
RVB 21.30 740 0.001
RVB 22.20 1000 0.001
RVB 22.30 1430 0.001
RVB 23.20 2000 0.001
RVB 23.30 2880 0.001

II. Động cơ và bơm

III. Phin lọc

Đường kính ngoài: 63,5 mm    Đường kính trong: 28 mm

Định mức lọc

Chiều cao 250 mm

Chiều cao 500 mm

Chiều cao 750 mm

1 um

CCTY

CCTY-2

CCTY-3