EMC-VN EMC-VN là đại diện duy nhất của FRANKONIA (Cộng hoà Đức) tại Việt Nam, Lào và Campuchia, chuyên cung cấp các thiết bị cho các phòng hấp thụ (anechoic chambers), phòng bảo vệ RF (RF shielding room) ứng dụng cho các thử nghiệm tương hợp điện từ trường EMC.

– Các phòng thử nghiệm EMC, anechoic chambers, RF shielded room được thiết kế theo chuẩn IEC/EN/ISO/MIL và CISPR bao gồm có hệ thống kiểm tra sự miễn nhiễm (Immunity) và hệ thống kiểm tra phát…

Dưới đây là một số hình ảnh phòng EMC do Frankonia thực hiện:

s