COMPACT HYBRID CHAMBER-CHC

Mô tả chung:

Phòng CHC là giải pháp tối ưu cho việc kiểm tra tính miễn nhiễm theo chuẩn
IEC/EN 61000-4-3 cho khoảng cách 3m và với kích thước này cho chúng ta đặc tính
tốt nhất cho kiểm tra tính phát xạ. Việc lắp đặt một phần là ferrite và một phần
là hấp thụ hybrid (gồm pyramid hấp thụ và ferrite) cho phép thực hiện phép đo
trong dải tần từ 30MHz tới tối thiểu là 18GHz. Phòng CHC có thể cung cấp dưới
dạng option như phòng bán hấp thụ (semi-anechoic chamber- SAC-với bề mặt đất
không hấp thụ) hoặc với phòng hấp thụ hoàn toàn (fully anechoic chamber-FAC- tất
cả các mặt đều được bố trí hấp thụ). Cho việc kiểm tra tính miễn nhiễm, phòng
hấp thụ hoàn toàn là cần thiết.

Hình: Phòng hấp thụ hybrid dạng nhỏ CHC (Frankonia)

Bảng thông số kỹ thuật của phòng CHC
Kích thước ngoài 7.355mm*3.755mm*3.300mm (L*W*H)
Dải tần 30MHz tới 18GHz
Khoảng cách đo 3m
Tấm hấp thụ
-Vách dài Ferrite F006+7.2m2 hybrid absorber H450 ở trung tâm
-Vách sau EUT Ferrite F006+7.2m2 hybrid absorber H450 ở trung tâm
-Vách sau antenna Ferrite F006 (>1GHz đo với antenna dạng nón)
-Trần Ferrite F006+5.76m2 hybrid absorber H450 ở trung tâm
-Nền (SAC) 7.2m2 hybrid absorber H450 có thể dịch chuyển được
-Nền (FAC) Ferrite absorber F006+7.2m2 hybrid H450 ở trung tâm
Emission measurements Pre-compliance measurements
Immunity test Theo chuẩn IEC/EN 61000-4-3 cho khoảng cách 3m
Kích thước của vùng đồng nhất 1.5m*1.5m
Max. deviation -0dB/+6dB tại 75% của 16 điểm đo lường
Thiết bị chuẩn Option
-1 Cửa vào ra, kích thước 938×1.968mm -Bộ lọc 3 phases
-1 Cửa lọc khí -Lọc cho tín hiệu và dữ liệu
-1 bộ lọc chính 250VAC, 2x16A -Antenna tripod
-1 Penetration Panel -Quạt
– Feed-throughs: 6x"N", 6x"BNC" và 2 cho đường optic -Vidio and/or vidio
-Lắp đặt hệ thống điện -Kiểm tra phòng
-Hệ thống chiếu sáng -Thiết bị đo
-Nền chịu lực -Khác
-Hấp thụ hybrid