Khách hàng/Đối tác

 1. Macrocom jsc
 2. Vintratec jsc
 3. Trường ĐH Bách Khoa Hà nội (Hanoi University of Technologie)
 4. Trường Đại học Hồng Đức (Hong Duc University)
 5. Ctech
 6. Công ty Tự động hóa Nam Huy (Nam Huy Automation)
 7. Công ty nước khoáng Vital (Vital Mineral Water Company)
 8. Công ty Cổ phần Y tế Cuộc sống mới (new life)
 9. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương
 10. Công ty TNHH MTV Điện Lực Quảng Ninh
 11. Công ty Truyền Tải Điện I
 12. Công ty Truyền Tải Điện II
 13. Công ty Truyền Tải Điện III
 14. Côngty ASEATECn
 15. Công ty TĐH Bình Dương (Binh Duong Automation)
 16. Các công ty Điện lực
 17. Các bệnh viện

Các đối tác nước ngoài:

 1. Fluke (USA)
 2. Sciensoria (France)
 3. GwInstec
 4. Blueprint (China)
 5. Environment SA (France)
 6. Fine Inter Korea
 7. Siemens (Germany)
 8. Doosung (Korea)
 9. Omron

Đại diện hợp pháp của:

 1. Frankonia-emc (Germany)
 2. Globecore (Ukraine)
 3. Maxei (France)