Globecore-Ucraine là nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực
lọc, xử lý và tái chế các loại dầu.Các sản phẩm của Globecore được
tin tưởng và ứng dụng rộng rãi trên toàn thế trong đó có Việt Nam.

Tại
Việt Nam, EMC-VN là đại diện duy nhất của Globecore. Chúng tôi
độc quyền cung cấp và sửa chữa các sản phẩm của Globecore.

– Các loại Máy lọc dầu SMM
– Các loại Máy lọc dầu UVM
– Các loại Máy trộn dung dịch
– Các loại Máy sấy dầu PPM

Tư vấn lựa chọn Máy lọc dầu:

Công suất lọc Model phù hợp
Arras Maxei Kato Electric MFG Globecore
160 lít/giờ     SMM-0,16
300 lít/giờ Mas-300  
500 lít/ giờ   KLVC-1AX ; KLVC-1AX-I ; KLVC-1AX-II

 

600 lít/giờ Mas-600  

SMM-0,6

1000 lít/giờ
Mas-1000
KLVC-2AX ; KLVC-2AX-I ; KLVC-2AX-II

SMM-1,0

1700 lít/giờ     SMM-1,7 ; SMM-1,7Z
2000 lít/giờ Mas-2000 KLVC-3AX ; KLVC-3AX-I ; KLVC-3AX-II  
2200 lít/ giờ     SMM-2,2
3000 lít/giờ
Mas-3000
 
3500 lít/giờ     SMM-3,5Z
4000 lít/giờ
Mas-4000
KLVC-4AX ; KLVC-4AX-I ; KLVC-4AX-II SMM-4,0
5000 lít/giờ
Mas-5000
   
6000 lít giờ
Mas-6000
KLVC-5AX ; KLVC-5AX-I ; KLVC-5AX-II  
8000 lít/ giờ
Mas-8000
   
10000 lít/giờ
Mas-10000
   
12000 lít/ giờ   KLVC-6AX ; KLVC-6AX-I ; KLVC-6AX-II  
20000 lít/giờ   KLVC-7AX ; KLVC-7AX-I ; KLVC-7AX-II  

XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT