Máy lọc dầu Maxei loại MAS-4000 PV2E No: 97/7295 được sản xuất và đưa vào sử
dụng năm 1997.Sau quá trình 15 năm hoạt động liện tục trên máy đã xuất hiện
những dấu hiệu hỏng hóc, gây ảnh hưởng đến quá trình quá trình lọc cũng như chất
lượng của dầu sau khi lọc không đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

   Được sự tin tưởng của Công ty truyền tải điện 1.Công ty Emc-VN đã cử cán bộ
kỹ thuật trực tiếp xuống khảo sát hiện trạng và lên phương án đại tu Máy lọc dầu.

Tình trạng hỏng hóc của Máy lọc dầu:

– Hệ thống điện và điều khiển tại tủ điều khiển bị hư hỏng không điều khiển
được.
– Hệ thống chân không hút kém không đạt yêu cầu hoạt động, không đảm bảo được
áp suất hoạt động.
– Công suất lọc của máy kém không đạt được công suất thiết kế.
– Các hệ thống cảm biến, bảo vệ không hoạt động.

          Thời gian thi công đại tu bắt đầu tiến hành từ ngày  13/10/2013 đến ngày
18/10/2013 thì hoàn thành.Và chính thức tổ chức nghiệm thu và bàn giao Máy lọc
dầu vào lúc 10h ngày 21/10/2013 tại Xướng sửa chữa Thiết bị điện – Số 471, Tam
Trinh, Hoàng Văn Thụ, Hoang Mai, Hà Nội dưới sự chứng kiến của Đại diện Công ty
Truyền tải điện 1. Đại diện Xưởng sửa chữa Thiết bị Điện và các bên liên quan.

         Bước đầu kiểm tra tổng thể trước khi đưa vào vận hành : Hệ thống điện, điều
khiển đã được sửa chữa và khôi phục lại, cảm biến và các thiết bị bảo vệ hoạt
động bình thường tác động kịp thời khi xảy ra sự cố.Công suất lọc, áp suất chân
không trong hệ thống đạt giá trị thiết kề và yêu cầu hoạt động của nhà sản
xuất.Không có hiện tượng bất thường khi chạy máy.

         Hội đồng nghiệm thu đồng ý cho phép đưa Máy lọc dầu vào vận hành lọc thử 1000
lít dầu biến áp đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 1 giờ 30 phút sau đó kiểm
tra chất lượng dầu sau khi lọc và so sánh với chất lượng của dầu trước khi lọc
để đánh chất lượng  toàn bộ hệ thống của Máy lọc dầu MAS-4000 PV2E sau khi
đại tu.

         Sau 1 giờ 30 phút tiến hành lọc 1000 lít dầu Máy lọc dầu vận hành bình thường
không phát sinh bất kỳ hiện tượng bất thường.
Chất lượng của dầu sau khi lọc cải thiện
đáng kể được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao và đồng ý bàn giao để đưa vào sử
dụng.

Một số hình ảnh về Máy lọc dầu MAS-4000 PV2E trước và sau đại tu.

Trước đại tu Sau đại tu